SZKOLENIE NA UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE G1 I EGZAMIN SEP E1 do i powyżej 1kV

Kurs oraz egzamin pozwalający zgodnie a prawem i wymogami technicznymi obsługiwać auta elektryczne i PHEV.

700zł

Od700złNetto

O szkoleniu

Po szkoleniu serwisanci będą potrafili:

   • Bezpiecznie obsługiwać pojazdy elektryczne i hybrydowe

   • Bezpiecznie obsługiwać pozostałe wszystkie urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

   • Zastosować zasady ochrony przeciwporażeniowej w serwisie

  Na szkoleniu serwisanci poznają:

    • Systemy sieci elektrycznych niskiego napięcia

    • Zasady działania urządzeń różnicowo-prądowych

    • Zakresy napięciowe: napięcia niskie i bezpieczne

    • Obwody prądu przemiennego i stałego

   Szkolenie kończy się:

     • Egzaminem końcowym SEP

    Zdanie egzaminu końcowego zostaje poświadczone dyplomem poświadczającym kwalifikacje techniczne.

    Koszt:

    700 zł netto/os.

    W tej cenie jest:

      • 8 h profesjonalnego szkolenia

      • Egzamin


     Najbliższe terminy szkoleń:

       • terminarz w przygotowaniu